Značajni datumi

Prijava sažetaka – produžen rok: 26. maj 2017. god.
Obavijest o statusu/prihvatanju sažetaka: 1. juni 2017. god.
Dostavljanje radova: 1. septembar 2017. god.
Obavijest o statusu/prihvatanju rada: 29. septembar 2017. god.
Datum održavanja Konferencije 7. – 9. decembar 2017. god.