Tematska područja

U skladu sa centralnom temom Konferencije, radovi se mogu dostaviti za sljedeća područja:

1. Ekonomska nauka versus savremenih socio-ekonomskih izazova
2. Ekonomska demografija i migracije
3. (Ne)usklađenost obrazovanja s potrebama tržišta rada
4. Ekonomija blagostanja i socio-ekonomske nejednakosti
5. Strane investicije i domaći ekonomski potencijali u zemljama Jugoistočne Evrope
6. Tržišni izazovi pred kompanijama zemalja Jugoistočne Evrope
7. Finansiranje lokalnog razvoja
8. Izazovi pred poslovnim i javnim finansijama u (post)recesionom vremenu
9. Recentni trendovi na finansijskim tržištima i izazovi finansijskog modeliranja
10. Doprinos računovodstva postizanju organizacijskih ciljeva
11. Značaj revizije u borbi protiv prevara i korupcije
12. Odgovori poduzetništva na savremene socio-ekonomske izazove
13. Uloga savremenog menadžmenta u izgradnji konkurentnosti
14. Informaciono društvo