Prijava radova

Sažeci i radovi se dostavljaju na engleskom jeziku i podliježu dvostrukoj anonimnoj recenziji (double-blind peer review).

Na recenziju će biti poslati samo oni sažeci i radovi koji su prispjeli na vrijeme i koji su pripremljeni u skladu sa Uputstvom za autore. Smjernice za autore i druge relevantne informacije za objavljivanje možete preuzeti ovdje.

Prihvaćeni naučni radovi bit će objavljeni u Zborniku radova s Konferencije.

S posebnim zadovoljstvom naglašavamo da je Zbornik radova s ICEI 2015 indeksiran u Conference Proceedings Citation Index (CPCI), Thomson Reuters Web of Science i uvršten u EBSCO bazu podataka (EBSCO Publishing – Business Source Complete).

Odabrani radovi koji budu zadovoljili kriterije naučnog časopisa za ekonomiju i biznis Economic Review: Journal of Economics and Business uz dopuštenje autora, bit će objavljeni u ovom časopisu, koji je indeksiran  u EBSCO Business Source Complete, SCIRUS, Index Copernicus, Cabell's Directories, ECONBIZ i RePEc (Research Papers in Economics).

Krajnji rok za prijavljivanje sažetaka je 5. maj 2017. god.
Krajnji rok za dostavljanje radova je 1. septembar 2017. god.
Sažeci i radovi se mogu dostavljati na sljedeće e-mail adrese [email protected] ili [email protected]