Kotizacija

Kotizacija za učešće na Konferenciji:

  • kotizacija po radu: 250 eura,
  • kotizacija za studente III ciklusa i doktorante: 150 eura,
  • kotizacija za studente II ciklusa studija: 100 eura.

Za ranu  registraciju, uplate do 14. jula 2017:

  • kotizacija po radu: 150 eura,
  • kotizacija za studente III ciklusa i doktorante: 100 eura,
  • kotizacija za studente II ciklusa studija: 50 eura.

Za nastavnike, saradnike i studente fakulteta organizatora i koorganizatora Konferencije, iznos kotizacije se umanjuje za 50%.

Učešće  na  Konferenciji  pokriva  kompletan  informativni  i  promotivni  paket, uključujući konferencijski “Zbornik”, torbu i ugostiteljske usluge tokom trajanja simpozija.

 

Instrukcije za plaćanje  – Učesnici iz Bosne i Hercegovine
Ekonomski fakultet Univerziteta u Tuzli
Transakcijski račun: 1321000256000080 kod NLB banke d.d. Tuzla
Budžetska organizacija broj 2404004
Vrsta prihoda 722614 /Naznačiti: Prihod od NIR-a ili PRIHNIR
Poziv na broj 7013000000
Općina 094

Instrukcije za plaćanje – Učesnici iz inostranstva
Deutsche Bank  AG Frankfurt/M
Bic: deutdeff f 57: account with institution:
ACC 936272410 EUR- 936272405 USD
NLB  banka d.d. Tuzla
SWIFT BIC: tbtuba22
F59: Beneficiary Customer:
IBAN: BA 3913210100 867 24943
Tuzlanski Kanton- DEP.RN.
Turalibegova 40, Tuzla
Univerzitet u Tuzli za Ekonomski fakultet
NLB Tuzlanska banka dd Tuzla
Budžetska organizacija 2404004