Ekonomski fakultet u Tuzli organizuje ICEI 2017

Ekonomski fakultet u Tuzli organizuje ICEI 2017

Ekonomski fakultet Univerziteta u Tuzli sa partnerskim fakultetima iz regiona organizuje petu naučna konferencija s internacionalnim učešćem “Ekonomija integracija”, ICEI 2017 – ULOGA EKONOMSKE MISLI U SAVREMENOM OKRUŽENJU.

Konferencija će bit održana od 7. do 9. decembra, 2017. godine.