Cilj konferencije

Cilj konferencije

Peta naučna konferencija „ICEI 2017“ima za cilj da kroz razmjenu ideja, iskustava i kritičkog promišljanja doprinese diseminaciji znanja i poticanju rasprava o mogućnostima ekonomske nauke u rješavanju kompleksnih, socio-ekonomskih problema današnjice.

Socio-ekonomsku realnost većine zemalja, posebno zemalja iz regiona Jugoistočne Evrope, karakteriše rastući trend nezaposlenosti, posebno mladih ljudi. Nezaposlenost proizilazi, između ostalog, iz neusklađenosti sistema obrazovanja s potrebama tržišta rada, a vrlo često rezultira negativnim migracijskim saldom, koji, uz opadajući natalitet i rastuće staro stanovništvo, smanjuje radnu snagu i ljudski kapital u zemlji. Nadalje, nakon decenije od globalnog finansijskog šoka, zemlje u tranziciji još uvijek osjećaju efekte krize na finansijski sistem, koji se manifestuju kroz likvidnosne poteškoće, otežanu izgradnju i razvoj finansijskih tržišta, kao i na realni sektor, kroz usporene privredne aktivnosti, smanjene strane direktne investicije itd.

Stoga, od Konferencije ICEI 2017 očekujemo da rezultira konkretnim prijedlozima vezanim za unaprjeđenje načina komunikacije između donosilaca odluka (vlada, ministarstava, agencija), istraživača (članova akademske zajednice, razvojnih centara, instituta i sl.) te menadžera i vlasnika kompanija, kako bi se sinergetskim djelovanjem kreirao povoljan poslovni ambijent u nacionalnom i regionalnim okvirima.

Temeljem iskustva prethodnih konferencija očekujemo prisustvo velikog broja eminentnih naučnika, istraživača i stručnjaka iz područja ekonomije i biznisa, kao i naučnika iz srodnih područja, čiji rezultati istraživanja doprinose identificiranju mogućih rješenja kompleksnih, socio-ekonomskih problema današnjice.