Izdvojeno

Cilj konferencije

Peta naučna konferencija „ICEI 2017“ima za cilj da kroz razmjenu ideja, iskustava i kritičkog promišljanja doprinese diseminaciji znanja i poticanju rasprava o mogućnostima ekonomske nauke u rješavanju kompleksnih, socio-ekonomskih problema današnjice. Socio-ekonomsku realnost većine zemalja, posebno zemalja iz regiona Jugoistočne Evrope, karakteriše rastući trend nezaposlenosti, posebno mladih ljudi. Nezaposlenost proizilazi, između ostalog, iz neusklađenosti sistema obrazovanja s potrebama tržišta rada, a vrlo često rezultira negativnim migracijskim saldom, koji, uz opadajući